Опрема за пречишћавање

  • JXT carbon carrier purification device

    ЈКСТ уређај за пречишћавање носача угљеника

    И у каталитичкој деоксидацији и хемијској деоксидацији, потребан је водоник, али недостатак извора водоника у неким областима, посебно постављен уређај за производњу водоника за разлагање амонијака

  • JXQ hydropurification unit

    ЈКСК јединица за хидропречишћавање

    Под дејством катализатора, водоник реагује са извором водоника у систему, уклања заостали кисеоник, даље дехидрогенише, а затим улази у систем за сушење за дубоку дехидратацију да би се добио азот високе чистоће.